LomarengasLomarengas

Mitä ovat uusiutuvat energialähteet ja miksi suosia niitä?

Uusiutuvat energialähteet ovat kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden kannalta erityisen tärkeitä energiamuotoja.

Ne ovat yleensä luonnolle huomattavasti parempia kuin uusiutumattomat energialähteet. Uusiutuva energia ei kuitenkaan aina ole välttämättä sitä vihreintä energiaa, sillä niidenkään hyödyntäminen ei ole täysin ongelmatonta.

Mitä uusiutuvat energialähteet sitten ovat ja miten niitä hyödynnetään Suomen energian tuotannossa?

Artikkeli jatkuu alla
Kilpailuta ilmaiseksi tai tilaa vihreä sähkö näiltä sähköntuottajilta!
Ekologinen sähkö
Artikkeli jatkuu...

Mitkä ihmeen uusiutuvat energialähteet?

Tuulivoima sähköntuotantoUusiutuvalla energialla tarkoitetaan energiamuotoja, jotka ovat peräisin uusiutuvista lähteistä.

Niissä hyödynnetään yleensä luonnon omia prosesseja, kuten esimerkiksi:

  • Auringonpaistetta aurinkoenergiassa
  • Tuulta tuulienergiassa
  • Virtaava vettä vesivoimassa
  • Ilman ja maan lämpöä

Lisäksi uusiutuvat energialähteet pitävät sisällään biologisesti syntyviä tuotteita. Näihin kuuluvat esimerkiksi puuenergia sekä biokaasu.

Biologisesti uusiutuvien energiamuotojen kohdalla on tärkeä huomioida, että kaikki tällaiset tuotteet eivät aina ole välttämättä uusiutuvia energialähteitä.

Esimerkiksi turve uusiutuu jatkuvasti, mutta se luokitellaan silti uusiutumattomaksi energialähteeksi. Tämä johtuu siitä, että käytämme turvetta nykyään huomattavasti nopeammin kuin uutta syntyy tilalle. Turpeesta koitetaan muutenkin päästä eroon.

Suomen luonnonsuojeluliitolla oli vuonna 2020-2021 kansalaisaloite Irti turpeesta, joka keräsi tarvittavat 50 000 ääntä.

Uusiutuvien energialähteiden osalta maakaasu on myöskin uusiutumaton energialähde. Maakaasu syntyy maan sisällä biomassan hajotessa, prosessin ollessa todella hidasta verrattuna esimerkiksi biokaasuun.

Monet uusiutuvat energialähteet pohjautuvat lopulta aurinkoenergiaan. Esimerkiksi tuulienergia saa energiansa auringosta. Lisäksi biopolttoaineet kuten vaikkapa puu, eivät tietenkään kasvaisi, mikäli maapallomme ei saisi auringonvaloa.

Voikin sanoa, että aurinkoenergiaan pohjautuvat energialähteet kattavat suuren osan uusiutuvasta energiasta. Poikkeuksena tähän ovat vuorovesivoima, joka tarvitsee kuun vetovoimaa, sekä geoterminen energia, joka pohjautuu maan sisäiseen lämpötilaan.

Scandic

Löydä ajankohtaiset tarjoukset Scandicin hotelleihin ja majoitu edullisemmin!

Katso tarjoukset

Uusiutuvat energialähteet Suomessa

Uusiutuvat energialähteet Suomessa

Suomen energiantuotanto pohjautuu vielä pitkälti uusiutumattomiin energialähteisiin.

Uusiutuvat energialähteet ovat kuitenkin kasvattaneet osuuttaan sähköntuotannossa.

Motivan tilastojen mukaan uusiutuvien energialähteiden kokonaiskulutuksen osuus oli vuonna 2019 seuraavanlainen:

  • Puupolttoaineet 28%
  • Vesi-ja tuulivoima 5%

Vesivoiman osuus on ollut viime vuosikymmeninä laskussa. Pitkään vesivoima oli merkittävin sähköntuottaja Suomessa.

Uusiutuvat energialähteet Suomessa keskittyvät nykyään vesi- ja tuulivoimaan sekä biopolttoaineiden polttoon. Aurinkoenergiakin on ruvennut kasvattamaan suosiotaan. Vesivoimaan liittyy kuitenkin erilaisia haittoja kalakantoihin ja virtavesien luontoon, jonka johdosta sen osuus on laskenut.

Uutisissa uusiutuvat energialähteet ovat näkyneet esimerkiksi innokkuudessa asentaa aurinkopaneeleita yksityistalojen katoille.

Naantali Spa

Suomen paras hotelli vuosina 2019 & 2020! Upea kylpylähotelli Naantalissa meren rannalla.

Katso tarjoukset

Uusiutuvat energialähteet – hyödyt ja haitat

Uusiutuvat energialähteet hyödyt ja haitat

Mikä on sitten uusiutumattomien ja uusiutuvien energialähteiden ero ympäristön kannalta? Monesti uusiutuvat energialähteet luokitellaan ympäristöystävällisemmiksi, mutta asia ei ole aivan niin mustavalkoinen.

Uusiutumattomat energialähteet ovat monelta osin tietysti saastuttavampia. Niiden suurin ongelma on tietenkin se, että energiavarat ovat rajalliset.

Uusiutuvat energiamuodot puolestaan takaavat, että energiaa riittää teoriassa loputtomiin. Erilaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ei kuitenkaan ole aivan ongelmatonta.

Esimerkiksi vesivoima vaatii monesti patoja ja säännöstelyaltaita. Nämä pilaavat vesiekosysteemit ja esimerkiksi vaelluskalojen liikkuminen voi tulla mahdottomaksi. Suomessakin vaelluskalat ovat kärsineet suuresti padoittamisesta.

Myöskin bioenergian, kuten puiden polttamiseen liittyy myös haittoja. Esimerkiksi puun hakkuualueet voivat kasvaa liian suuriksi ja vähentää hiilidioksidia sitovien puiden määrää liian nopeasti. Myöskin monet kasvit, joita poltetaan energiantuotannossa, voivat yhtäkkiä olla poissa ravinnon tuotannosta ja johtaa siten muihin alueellisiin ongelmiin.

Jotkin uusiutuvat energialähteet ovat lisäksi vielä nykyään epävarmoja energialähteitä. Esimerkiksi tuulienergian sähköntuotanto on vielä nykytekniikalla varsin heikkoa ja tuulten vaihtelevuus aiheuttaa ongelmia sähköntuotantoon.

Jos pitäisi valita, niin tuuli- ja aurinkovoima ovat ympäristöystävällisimpiä sähköntuotantomuotoja Suomessa. Jos haluat olla varma sähkön alkuperästä, niin suosi Ekosähköä.

Lomarengas

Laatutarkastetut vuokramökit ja loma-asunnot Suomen kattavimmasta valikoimasta

Etsi mökkejä

Uusiutuvia energialähteitä tulee suosia tulevaisuudessa

Yleisesti ottaen, uusiutuvien energialähteiden hyödyt tekevät niistä kuitenkin huomattavasti vihreämmän vaihtoehdon.

Ympäristöystävällinen ja vihreä sähkö onkin yleensä uusiutuvista energialähteistä tulevaa sähköä, sillä nämä energiamuodot eivät saastuta ilmakehää.

Tulevaisuudessa onkin tärkeä lisätä uusiutuvien energialähteiden määrää energiantuotannossa sekä kehittää teknologioita, joiden avulla nämä energiamuodot ovat yhä ympäristöystävällisempiä.

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Naantalin kylpyläNaantalin kylpylä
KotimaaTutuksi.fi iconKotimaaTutuksi.fi
KotimaaTutuksi.fi on sivusto Suomesta ja maamme upeista mahdollisuuksista. Haluamme sivuillamme tuoda esille kotimaasta löytyvät mahdollisuudet, jotta jokainen pääsee tutustumaan Suomeen kokonaisvaltaisesti.
Sll