LomarengasLomarengas

Mitä ovat uusiutumattomat energialähteet?

Uusiutumattomat energialähteet mainitaan usein vihreästä ja ympäristöystävällisestä energiasta puhuttaessa. Suurin osa maailman sekä Suomen energiantuotannosta tapahtuu vieläkin uusiutumattomilla energianlähteillä, mikä on ympäristön kannalta varsin huono asia.

Mitä uusiutumattomat energialähteet sitten ovat ja mitä vaihtoehtoja niille on olemassa?

Artikkeli jatkuu alla
Kilpailuta ilmaiseksi tai tilaa vihreä sähkö näiltä sähköntuottajilta!
Ekologinen sähkö
Artikkeli jatkuu...

Mitä uusiutumattomat energialähteet ovat?

Uusiutumattomaksi energiaksi kutsutaan energiavaroja, jotka kuluvat loppuun aikojen saatossa.

Aikaperspektiivillä ajateltuna uusiutumaton energianlähde on energiamuoto, jonka uusiutuminen on joko todella hidasta tai olematonta.

Tunnetuimmat uusiutumattomat energiamuodot ovat niin sanotut fossiiliset energiamuodot, ydinvoima sekä turve.

Uusiutumattomien energialähteiden hyödyt tulevat usein niiden edullisuudesta verrattuna muuhun energiantuontoon. Esimerkiksi kivihiiltä ja öljyä on vuosien saatossa ollut runsaasti ja helposti saatavilla, jolloin energiantuotannon kustannukset on pystytty pitämään varsin matalana.

Scandic

Löydä ajankohtaiset tarjoukset Scandicin hotelleihin ja majoitu edullisemmin!

Katso tarjoukset

1. Fossiiliset energiamuodot

Fossiiliset energiamuodot

Fossiiliset energiamuodot ovat ne tunnetuimmat esimerkit uusiutumattomista energialähteistä.

Fossiilisiin polttoaineisiin kuuluvat:

 • Kivihiili
 • Maakaasu
 • Öljy

Öljy ja maakaasu ovat syntyneet miljoonien vuosien aikana erilaisten merieliöiden jäännöksistä. Jäännökset ovat hapettomassa tilassa, kovan paineen ja korkean lämpötilan johdosta vähitellen muuttuneet öljyksi ja maakaasuksi. Niitä hyödynnetään nykyään poraamalla ja pumppaamalla kallioperästä eri tavoin.

Öljy on maailman tämän hetken tärkeimpiä energialähteitä. Sen riittävyyttä ei tarkkaan tiedetä, mutta joidenkin arvioiden mukaan nykykulutuksella öljyä riittää vain hieman alle 50 vuodeksi. Maakaasu varat riittävät arvioiden mukaan mahdollisesti myös noin 50 vuodeksi.

Uusiutumattomista fossiilisista polttoaineista seuraavaksi merkittävin energialähde on kivihiili. Sen riittävyys on kaikista suurin, mutta kivihiilen polttaminen on kaikista saastuttavinta ja siksi sen käyttöä onkin pyritty vähentämään viime vuosina.

2. Turve

Turve

Uusiutumattomiin energialähteisiin luetaan myös turve. Tämä suokasvien jäännösten hajoamisesta jäljelle jäävä eloperäinen maalaji on luokiteltu uusiutumattomaksi energiaksi sen takia, että sen uusiutuminen on todella hidasta. Turvetta kuitenkin syntyy jatkuvasti ja esimerkiksi Suomessa se luokitellaan virallisesti hitaasti uusiutuvaksi luonnonvaraksi.

Vuonna 2021 Suomen luonnonsuojeluliitto keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen.

3. Ydinvoima

Ydinvoima

Ydinvoimaa taas tuotetaan uraanin avulla. Uraania löytyy kallioperästä, joskin ydinpolttoaineeksi kelpaavaa uraanin isotooppi U-235:sta on vain pieni määrä kaikesta maapallon uraanista.

Tämän johdosta on arvioitu, ettei uraania riitä loputtomiin.

Naantali Spa

Suomen paras hotelli vuosina 2019 & 2020! Upea kylpylähotelli Naantalissa meren rannalla.

Katso tarjoukset

Uusiutumattomat energialähteet Suomessa

Suurin osa Suomen energiantuotannosta syntyy uusiutumattomien energialähteiden avulla. Lähes 60% energiasta tulee tällä hetkellä näistä lähteistä.

Motivan tilastojen mukaan uusiutumattomista energialähteistä suosituimpia energian tuottajia olivat vuonna 2019:

 • Öljy 23%
 • Ydinvoima 18%
 • Kivihiili 7%
 • Maakaasu 5%
 • Turve 4%

Koska uusiutumattomat energialähteet ovat rajalliset ja ne saastuttavat enemmän, on tietenkin tärkeää miettiä niiden tilalle erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi öljy on nykykäytössä nopeasti katoava energialähde, jonka tilalle tulee löytää muita energiamuotoja.

Uusiutumattomien energialähteiden haitat

Uusiutumattomien energialähteiden haitat

Uusiutumattomista energialähteistä puhuttaessa huomio kiinnittyy yleensä niiden haitallisuuteen. Eri uusiutumattomat energialähteet saastuttavat ympäristöä hyvin eri tavoin, mutta niihin kaikkiin liittyy erilaisia haittapuolia.

Kaikista saastuttavin uusiutumaton energialähteiden ryhmä on ehdottomasti fossiiliset polttoaineet.

Niistä kivihiili on erittäin haitallinen, mutta myös öljyn ja maakaasun käyttöön liittyy erilaisia ympäristöhaittoja.

Ydinvoimaa pidetään usein kaikista ympäristöystävällisempänä uusiutumattomana energialähteenä. Ydinvoimaan liittyy kuitenkin erilaisia riskejä. Vielä ei esimerkiksi täysin tiedetä millaisia vaikutuksia syntyy radioaktiivisen ydinjätteen hautaamisesta syvälle kallioperään. Lisäksi ydinvoimaan liittyy tietenkin myös aina ydinonnettomuuden riski.

Ydinvoima on kuitenkin huomattavasti fossiilisia polttoaineita sekä turvetta parempi vaihtoehto ilmastonmuutoksen estämisen kannalta.

Lomarengas

Laatutarkastetut vuokramökit ja loma-asunnot Suomen kattavimmasta valikoimasta

Etsi mökkejä

Mitä vaihtoehtoja on uusiutumattomille energialähteille?

Uusiutumattomat energiamuodot ovat siis varsin harmillisia ympäristölle. Mikäli haluamme vähentää energiantuotannon aiheuttamia ongelmia, tulee uusiutumattomien energialähteiden tilalle löytää muita ratkaisuja.

Tällä hetkellä huomio on kiinnittynyt vahvasti uusiutumattomien energialähteiden vastakohtaan, eli uusiutuviin energialähteisiin.

Uusiutuvat energialähteet ovat muun muassa:

 • Aurinkoenergia
 • Tuulienergia
 • Vesivoima
 • Puu ja biojätteen polttaminen

Monet vihreät sähkösopimukset tuottavat sähköä vain juuri uusiutuvien energialähteiden avulla. Suomen energian tuotannossa onkin tällä hetkellä käytössä niin uusiutuvia ja uusiutumattomia energialähteitä.

Voit itse kuluttajana helposti vaikuttaa asiaan valitsemalla sellaisen sähkösopimuksen, jossa sähköä on tuotettu vain uusiutuvilla energialähteillä. Nykyään esimerkiksi Ilmatar tarjoaa tuulivoimaa jo todella edulliseen hintaan.

Usein kysyttyä

Mistä tiedän käytänkö uusiutumattomia energialähteitä, jos minulla on sähkölämmitys?

Omalta sähköyhtiön sivuilta voi tarkistaa miten sinulle tuleva sähkö tuotetaan.

Mitä uusiutumatonta energiaa Suomessa käytetään eniten?

Eniten uusiutumattomista energialähteistä Suomessa käytetään öljyä, joka koostaa 23% Suomen koko energiatarpeesta. Toiseksi eniten käytetään ydinenergiaa.

Mistä erottaa uusiutuvan energialähteen?

Uusiutuviin energialähteisiin lasketaan aurinkoenergia, tuulienergia, vesivoima, sekä puu ja biojätteen polttaminen.

Mitä ovat uusiutumattomat energialähteet?

Uusiutumattomia energialähteitä ovat ne, jotka mahdollisesti loppuvat joskus. Uusiutumattomia ovat esimerkiksi fossiiliset polttoaineet eli kivihiili, maaöljy ja maakaasu, sekä lisäksi myös ydinvoima ja turve.

Onko turve uusiutumaton energianlähde?

Turve ei periaatteessa kuulu kumpaankaan uusiutuviin tai uusiutumattomiin lähteisiin. Turve kyllä uusiutuu luonnossa, mutta todella hitaasti. Virallisissa energialuokitteluissa kuten EU:n kannalta sitä ei kuitenkaan lasketa uusiutuviin energialähteisiin juuri hitaan uusiutumisen takia.

Matkapojat

Tutustu Matkapoikien kotimaan matkoihin ja löydä risteilytarjouksia!

Tutustu matkoihin

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Naantalin kylpyläNaantalin kylpylä
KotimaaTutuksi.fi iconKotimaaTutuksi.fi
KotimaaTutuksi.fi on sivusto Suomesta ja maamme upeista mahdollisuuksista. Haluamme sivuillamme tuoda esille kotimaasta löytyvät mahdollisuudet, jotta jokainen pääsee tutustumaan Suomeen kokonaisvaltaisesti.
Sll