LomarengasLomarengas

Virtavesien kunnostus on työtä vesiemme ja kalakantojen hyväksi

Virtavesien kunnostus on tärkeä osa luonnonsuojelua. Jokivesistömme sekä vaelluskalakannat ovat heikossa kunnossa, ja nyt on korkea aika tehdä asioille jotain, ja onneksi näin tehdäänkin.

Mistä virtavesien heikko kunto johtuu ja kuinka kunnostus on Suomessa toteutettu?

Artikkeli jatkuu alla
Artikkeli jatkuu...

Virtavesien muokkaaminen on heikentänyt kuntoa

Virtavesiä on Suomessa muokattu moniin eri tarpeisiin vuosien saatossa. Niitä on muokattu muun muassa tulvasuojelun, uiton, sahojen ja myllyjen sekä voimaloiden tarpeisiin. Tämänkaltaiset muutokset muuttavat kuitenkin jokien ja purojen hydrologiaa.

Muutoksilla on usein veden laadun ja eliöstön elinolosuhteiden osalta heikentävä vaikutus. Patoamisen johdosta muun muassa meritaimen ja vaellussiika ovat luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Virtavedet, kuten solisevat joet ja purot, ovat tärkeitä elinympäristöjä myös saukoille ja ravuille sekä todella isolle ekosysteemille.

Suomesta löytyy todella vähän luonnontilaisia puroja. Esimerkiksi Etelä-Suomessa kaikki purotyypit ovat tällä hetkellä joko uhanalaisia tai puutteellisesti tunnettuja. Puroja on putkitettu kaupunkirakentamisen tieltä sekä perattu tai suoristettu maa- ja metsätaloustarkoituksiin.

Vielä nykyäänkin tehdään päätöksiä esimerkiksi uusien voimaloiden suhteen niin, että rakentamisesta on haittaa virtavesien kunnolle sekä vaelluskalakannoille.

Scandic

Löydä ajankohtaiset tarjoukset Scandicin hotelleihin ja majoitu edullisemmin!

Katso tarjoukset

Virtavesien kunnostus parantaa vesistöjen tilaa

Virtavesien kunnostamisella pyritään saavuttamaan parempi ekologinen ja luonnollinen tila sekä turvaamaan vaelluskalojen luontainen lisääntyminen. Näin voidaan varmistaa, että Suomen kaunis luonto säilyy monimuotoisena ja hyvinvoivana.

Suomen lohikannasta on vuosien saatossa menetetty jopa 90%, joten kunnostaminen on elintärkeä keino taata, ettei monimuotoisuus heikenny tulevina vuosina entisestään.

Virtavesien kunnostaminen vaatii hyvää suunnittelua

Luonnonsuojelu vaatii aina tietenkin huolellisen suunnittelun ja varsinkin virtavesien kunnostus on todella monivaiheinen prosessi.

Käytettävät tavat riippuvat pitkälti aina virtavesityypistä ja alueen tarpeista. Suomesta löytyy monenlaisia virtavesiä aina kirkkaista lähdepuroista savimaisiin purouomiin, joten erilaisia toimenpiteitä on käytössä runsaasti.

Toteutus tulee tehdä huolellisesti ja usein virtavesien kunnostaminen on monikertainen toimenpide, sillä kertaluonteiset toimenpiteet ovat harvoin riittävät.

Erityisen tärkeää on lisäksi jatkaa virtaveden kunnon seuraamista. Virtavesien kunnostus johtaa usein veden ekologian hetkelliseen heikentymiseen, joten seurannalla saadaan varmistettua tilanteen korjaaminen sekä tietoa siitä, kuinka kalakannat muuttuvat.

Naantali Spa

Suomen paras hotelli vuosina 2019 & 2020! Upea kylpylähotelli Naantalissa meren rannalla.

Katso tarjoukset

Kenen vastuulla on Suomen virtavesien kunnostus?

Virtavesien kunnostus vaatii aina luvan, joten kuka tahansa ei voi vain lähteä parantelemaan puroja ja jokia halutessaan. Lupa kunnostamiseen tarvitaan maa- ja vesialueen omistajalta.

Yleensä kunnostuksia tehdään Suomessa seuraavien tahojen voimin:

  • Kalatalouden toimesta
  • Erilaisina velvoitetöinä kunnan tai Metsähallituksen toimesta
  • Vapaaehtoisjärjestäjien toimesta
  • Osakaskuntien ja vesialueen omistajien talkootöinä

Esimerkiksi K-ryhmä toimi yhteistyössä ympäristöjärjestö WWF:n kanssa vuosina 2017-2021. Heidän K-kalapolut hankkeen avulla pyrittiin takaamaan kalojen liikkuminen kutukelpoisissa virtavesistöissä ja siten parantamaan uhanalaisten vaelluskalojen oloja.

Talkoovoimin toimivia kunnostuksia tehdään WWF:n virtavesiasiantuntijoiden johdolla ympäri Suomea, joihin voi halutessaan myös itse osallistua.

Virtavesien hoitoon perustettiin vuonna 1990 yhdistys, Virtavesien Hoitoyhdistys Ry. Kyseessä on harrastajien sekä ammattilaisten vetämä yhdistys, joka tekee tärkeää työtä ympäri Suomen.

Voit tutustua Virtavesien Hoitoyhdistykseen Facebookissa tai kotisivuilla osoitteessa www.virho.fi.

Lomarengas

Laatutarkastetut vuokramökit ja loma-asunnot Suomen kattavimmasta valikoimasta

Etsi mökkejä

Kuinka virtavesien kunnostusta voi tukea?

Jokainen voi siis olla osana virtavesien kunnostusta Suomessa. Luonnonsuojelu ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtiminen ovatkin kaikkien vastuulla.

Virtavesien kunnostusta voi tukea konkreettisesti osallistumalla erilaisiin talkoisiin tai tukemalla vaikkapa rahallisesti kunnostamisprojekteja. Virtavesistöjen vesistökunnostusverkostoon voi tutustua netissä ja saada tietoa kunnostamisesta sekä meneillään olevista projekteista.

Myös Virhoon voi liittyä kuka tahansa aiheesta kiinnostunut: https://virho.fi/jaseneksi/

Tässä hyvä esimerkki kunnostustöistä:

Aiheesta muualla

Jos kiinnostuit aiheesta enemmän, niin tässä hyviä linkkejä.

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Naantalin kylpyläNaantalin kylpylä
KotimaaTutuksi.fi iconKotimaaTutuksi.fi
KotimaaTutuksi.fi on sivusto Suomesta ja maamme upeista mahdollisuuksista. Haluamme sivuillamme tuoda esille kotimaasta löytyvät mahdollisuudet, jotta jokainen pääsee tutustumaan Suomeen kokonaisvaltaisesti.
Sll