Holiday ClubHoliday Club

Luonnonsuojelu – Vaikuta pienillä teoilla isoon kokonaisuuteen

Saattaa sisältää mainoslinkkejä.

Luonnonsuojelu on termi, jota käytetään nykyään varsin paljon eri yhteyksissä. Siihen kiinnitetään myös huomiota, kun matkustellaan tai ostetaan tuotteita. Luonnonsuojelu ja vastuullisuus kulkevatkin pitkälti käsi kädessä.

Mutta mitä luonnonsuojelu tarkoittaa käytännössä ja kuinka se kannattaa huomioida omassa päivittäisessä elämässä?

Artikkeli jatkuu...

Mitä luonnonsuojelu on?

Aloitetaan sillä tärkeimmällä asialla, eli luonnonsuojelun määritelmällä. Luonnonsuojelun tavoitteena on tietysti luonnon säilyttäminen sen nykyisessä muodossaan tai elvyttämään se entiseen muotoonsa. Toiminnalla on tarkoitus varmistaa eri eliölajien ja luonnontyyppien säilyvyys ja luonnon monimuotoisuus.

Ihmisen toiminnasta aiheutuu luonnontilassa olevan ympäristön muuttumista ja tuhoutumista, jota pyritään siis rajoittamaan. Luonnonsuojelu on tärkeä osa taistelussa esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan sekä uhanalaisten eläimien suojelua.

Kuinka luontoa sitten on mahdollista suojata?

Luonnonsuojelun keinot ovat hyvin monimuotoiset ja suojelu voi kohdistua johonkin tiettyyn luonnon ja ympäristön osaan tai sitten kokonaisvaltaisesti jonkin alueen suojeluun.

Suojelun kohteena voi olla esimerkiksi:

  • Eliölaji, kuten eläin tai kasvi
  • Elinympäristö, kuten vaikkapa tunnettu pesimäalue
  • Luontotyyppi, kuten esimerkiksi suoalue
  • Maailman kattava järjestelmä, kuten vaikkapa meri tai ilmakehä

Luonnonsuojelua edistetään erilaisten julkisen hallinnon laeilla, asetuksilla ja ohjeilla. On olemassa joukko erilaisia kansainvälisiä järjestöjä, jotka pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan luonnonsuojeluun.

Niiden joukkoon kuuluu muun muassa WWF, eli World Wildlife Foundation. Järjestö on keskittynyt eläintensuojeluun, mutta siihen yhdistyy toki läheisesti esimerkiksi juuri eläinten elinympäristön suojelu.

Artikkeli jatkuu alla
Naantali SpaNaantali Spa
Artikkeli jatkuu...

Miksi luonnonsuojelu on tärkeää?

Luonnonsuojelun tavoite on elintärkeä. Maapallon luonto ja eliöt eivät ole ihmisen tuhottavaksi tarkoitettu. Olemme vain osa tätä ekosysteemiä ja siksi on tärkeä kunnioittaa ympäristöä.

Luonnolla on tärkeä rooli lisäksi meidänkin hyvinvoinnin kannalta. Tarvitsemme puhdasta vettä ja luontoa, jotta voimme elää hyvinvoivina.

Luonto kertoo lisäksi kulttuuristamme, menneisyydestä, joten sen suojeleminen on tärkeää jälkipolvien kannalta myös tästä kulmasta, puhtaiden luonnonvarojen lisäksi.

Kuinka Suomessa suojellaan luontoa?

Suomessa luonnonsuojelun keinot määräytyvät luonnonsuojelulain mukaan. Luonnonsuojelulaki on tehty luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen, luonnonkauneuden vaalimiseen sekä luonnonvarojen ja ympäristön kestävän käytön tukemiseksi.

Lisäksi lain avulla pyritään myös varmistamaan, että suomalaiset voivat oppia tuntemaan luontoa paremmin sekä edistämään muun muassa luonnossa harrastamista.

Luonnonsuojelua valvova ylin elin on Suomessa tietysti ympäristöministeriö. Lisäksi Suomesta löytyy joukko alueellisia ympäristökeskuksia, jotka pyrkivät edistämään luonnon suojelua ja valvomaan tiettyjä alueita.

Suomesta löytyy lisäksi joukko luonnonsuojelualueita. Suomen luonnonsuojelualueet ovat:

Lisäksi Suomessa ovat lähes kaikki luonnonvaraiset eläimet rauhoitettuja. Niitä ei siis saa metsästää tai pyydystää, eikä niiden elinympäristöä häiritä. Tiettyjä riistaeläimiä, kuten vaikkapa hirviä, voi metsästää luvan kanssa vain tiettyinä aikoina.

Luonnonsuojelun avulla pyritään varmistamaan, että eläinten määrä pysyy sopivassa suhteessa.

Artikkeli jatkuu alla
Holiday ClubHoliday Club
Artikkeli jatkuu...

Mitä sinä voit tehdä luonnonsuojelun eteen?

Vaikka luontoa onkin tärkeä suojella erilaisten asetusten ja lakien avulla, voi jokainen toki omalla toiminnallaan myös vaikuttaa luonnon säilymiseen ja monimuotoisuuteen. Yksi parhaimpia tapoja on tietenkin nauttia Suomen upeasta luonnosta erilaisten harrastusten, kuten retkeilyn tai marjastamisen avulla.

Luonnon keskellä mieli lepää ja huomaat kuinka tärkeätä on pitää huoli sen hyvinvoinnista ja opit tuntemaan luontoa ja sen elämää paremmin. On erittäin tärkeää viedä myös lapset luontoon ja näyttää heille mitä kaikkea sieltä löytyykään, jolloin tiedot ja taidot siirtyvät sukupolvelta toiselle ja myös he kiinnostuvat luonnosta ja sen hyvinvoinnista.

Luonnossa liikkuessa on tärkeä noudattaa alueen mahdollisia sääntöjä. Esimerkiksi kansallispuistoissa neuvotaan välttämään liikkumista joskus tietyillä alueilla eläinten pesimisaikaan. Luontoon ei lisäksi koskaan pidä jättää roskia, eikä muutenkaan tuhota luontoa omalla toiminnallaan. Kunkin luonnonsuojelualueen säännöt näkee yleensä netistä.

Suomen luonnonsuojeluliitto tekee myös monipuolista työtä luonnon suojelemisen eteen. Voit liittyä liittoon, tehdä lahjoituksia tai ottaa osaa muutenkin liiton toimintaan.

Lisätietoja vaikuttamisesta sekä tapahtumista löydät Suomen luonnonsuojeluliiton kotisivuilta: https://www.sll.fi/

Kuluttajana on tietenkin tärkeätä kiinnittää huomiota myös omaan kulutuskäytökseen. Suosi siis vastuullisia yrityksiä, jotka huomioivat toiminnassaan ympäristövaikutukset. Kierrätä myös aina mahdollisuuksien mukaan, jotta vähennät kulutustuotannon aiheuttamaa rasitusta ympäristölle.

Omilla ostopäätöksillä on mahdollisuus vaikuttaa jatkuvasti luonnonsuojeluun ja tukea sitä kautta. Esimerkiksi ns. vihreä sähkö eli uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön suosiminen on yksi helppo keino vaikuttaa. Vaihda siis oma sähkösopimuksesi ekosähköön.

Luonnonsuojelua on tärkeä osa nykypäivää. Luonnon huomioiminen on onneksi helppoa.

Se myös kannattaa, jotta voimme kaikki jatkaa Suomen upeasta luonnosta nauttimista!

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

LomarengasLomarengas
Naantalin kylpyläNaantalin kylpylä
KotimaaTutuksi.fi iconKotimaaTutuksi.fi
KotimaaTutuksi.fi on sivusto Suomesta ja maamme upeista mahdollisuuksista. Haluamme sivuillamme tuoda esille kotimaasta löytyvät mahdollisuudet, jotta jokainen pääsee tutustumaan Suomeen kokonaisvaltaisesti.
Sll