Holiday ClubHoliday Club

Vastuullisuus, vastuullinen liiketoiminta ja yritysvastuu

Saattaa sisältää mainoslinkkejä.

Vastuullisuus, vastuullinen liiketoiminta ja yritysvastuu ovat kaikki tärkeitä termejä nykypäivänä. Niillä viitataan yritysten ja järjestöjen tapaan huomioida yritys- ja liiketoiminnan sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristövaikutukset.

KotimaaTutuksi.fi on myös kantanut kortensa kekoon ja on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton kannatusyrityksistä. Lahjoitamme joka vuosi 500€ Suomen luonnon hyväksi Suomen luonnonsuojeluliiton kautta.

Jos olet kiinnostunut mitä Suomen luonnonsuojeluliitto tekee lahjoitetuilla rahoilla tai olet itse halukas lahjoittamaan, niin voit tehdä sen täällä.

Sll

Mitä vastuullisuus tarkoittaa?

Vastuullisuus on tietenkin sitä, että yritystoiminnan vaikutukset otetaan huomioon. Yritysmaailmassa vastuullisuuden määritelmä on hyvin usein juuri yllä mainittujen kolmen eri osa-alueen huomioiminen.

Kuinka vastuullisuus näkyy nykypäivänä suomalaisten yritysten toiminnassa?

Artikkeli jatkuu...

Vastuullinen yritys kiinnittää huomiota siis toiminnan:

 • Sosiaalisiin
 • taloudellisiin
 • ympäristövaikutuksiin

Vastuullinen yritystoiminta pyrkii varmistamaan, ettei siitä muodostu liiallista haittaa millekään näistä kolmesta alueesta. Vastuullinen liiketoiminta pyrkii olemaan positiivinen, eikä negatiivinen yhteiskunnallinen tekijä.

Yritysvastuu on nykyään monelle yritykselle tärkeä valttikortti. Olemme yhteiskuntana ruvenneet paremmin tiedostamaan tiettyjä haittavaikutuksia, esimerkiksi ympäristön osalta.

Kuluttajat ovatkin tänä päivänä entistä tarkempia siitä, etteivät he omalla toiminnallaan pahenna vaikkapa ilmastonmuutosta. Yrityksetkin tietävät tämän.

Vastuullisuus yritystoiminnassa ei siis ole yrityksille vain tärkeä tapa toimia, vaan vastuullisuus voi olla kannattava liikestrategia.

Monet vastuullisuuden piiriin kuuluvat toimintatallit ovat Suomessa varsin tarkasti laissa säädeltyjä. EU maat säätelevät tarkasti muun muassa tuotantoa sekä ympäristövaikutuksia. Näin monet suomalaiset yritykset noudattavat vastuullisia periaatteita jo ihan perustoiminnassaan.

Toki vastuullisuutta voi aina edistää muullakin toiminnalla, eikä kaikkia vastuullisia liiketoimintamalleja ole säädelty lain puitteissa.

Artikkeli jatkuu alla
Naantali SpaNaantali Spa
Artikkeli jatkuu...

Miltä vastuullinen liiketoiminta näyttää?

Miltä vastuullisuus sitten näyttää noin käytännössä? Erilaisia tapoja toimia on tietenkin todella runsaasti ja yritysvastuu on jokaisen yrityksen määriteltävä itsenäisesti. Yrityksen toiminnan vaikutus esimerkiksi ympäristöön riippuu paljon siitä, millainen yritys on kyseessä. Kuten aiemmin mainittua, vastuullisuus on osittain myös säädelty laissa, joten esimerkiksi monet ympäristölle haitalliset toimintatavat eivät ole onneksi Suomessa lain puitteissa edes sallittuja.

Mutta toki on paljon tapoja ja strategioita, joilla yritykset voivat parantaa vastuullisuutta omasta takaa.

Tässä muutamia käytännön esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnasta:

 • Sosiaalinen vastuu: Yritys voi huomioida vastuullisuutta esimerkiksi palkkauksen osalta tai tukemalla lähialueen hyväntekeväisyysjärjestöjä. Esimerkiksi monet yritykset ovat aktiivisesti mukana lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisessa.
 • Taloudellinen vastuu: Tämä voi näkyä vaikkapa yrityksen veronmaksussa sekä jälleen esimerkiksi lähialueen eri hyväntekeväisyystoimintojen rahallisena tukemisena.
 • Ympäristövastuu: Yrityksen voivat pyrkiä vähentämään hiilijalanjälkeä käyttämällä esimerkiksi kierrätettyjä materiaaleja tuotekehittelyssä.

Vastuullisesta liiketoiminnasta on siis runsaasti esimerkkejä ja monesti vastuullinen toiminta yhdellä osa-alueella tukee vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti. Mitään ainutta tapaa olla vastuullinen ei ole, vaan on aina tärkeä huomioida yrityksen toimintamallit sekä vaikutusmahdollisuudet.

Kuinka huomioida yritysvastuu kuluttajana?

Kuluttajat ovat nykyään yhä tarkempia ja vastuullisuus omassa henkilökohtaisessa osto- ja kulutuskäyttäytymisessä on noussut tärkeämpään rooliin. Jos valittavana on kaksi samanhintaista ja samanlaista tuotetta, mutta toinen yritys huomioi vastuullisuuden yritystoiminnassaan, valitsee moni varmasti juuri tämän yrityksen tuotteen. Mutta moni on nykyään lisäksi valmis myös maksamaan hieman ekstraa siitä, että toiminta on vastuullista.

Artikkeli jatkuu alla
Holiday ClubHoliday Club
Artikkeli jatkuu...

Kuluttajana yritysvastuusta voi oppia lisää usein yritysten kotisivuilta. Moni isompi firma huomioi vastuullisuuden sivuilla jo melko hyvin. Yrityksen arvot ja toimintamallit ovat usein nähtävillä ja sivuilta löytyy myös monilta Vastuullisuus -sivu.

Vastuullinen kuluttaja voi aina lisäksi ottaa suoraan yhteyttä yritykseen ja esittää kysymyksiä!

Vastuullisuudesta voi tietenkin kertoa myös erilaiset sertifikaatit. Suomesta löytyy monia, eri toimialoille suunnattuja sertifikaatteja, jotka kertovat vastuullisesta yritystoiminnasta.

Näitä ovat muun muassa:

 • Ympäristövastuusta kertova Joutsenmerkki
 • Suomessa tuotetun tai valmistetun tuotteen Avainlippu-merkki
 • EU:n ympäristömerkki, eli EU Kukka
 • Maailmanlaajuinen energian ympäristömerkki EKOenergia-merkki
 • Matkailualalla suunnattu Green Globe-merkki
 • Ympäristövastuuseen liittyvä FSC-sertifikaatti
 • Maailmanlaajuinen FairTrade-merkki

Nämä ovat kaikki vain kourallinen erilaisia sertifikaatteja, jotka voivat kertoa vastuullisuudesta sekä kestävästä kehityksestä liiketoiminnassa.

Yrityksen kertovat yleensä mielellään heille myönnetyistä sertifikaateista, joten niistä kannattaa aina kysyä.

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

LomarengasLomarengas
Naantalin kylpyläNaantalin kylpylä
KotimaaTutuksi.fi iconKotimaaTutuksi.fi
KotimaaTutuksi.fi on sivusto Suomesta ja maamme upeista mahdollisuuksista. Haluamme sivuillamme tuoda esille kotimaasta löytyvät mahdollisuudet, jotta jokainen pääsee tutustumaan Suomeen kokonaisvaltaisesti.
Sll